จิรง ๆ ของจริง ๆนะครับ รักษาสิวผด

เราไม่ต้องการบอกอะไรมกากว่านี้เลยย รักษาสิวผด ที่ว่าหาย คนก็มาตามหาของทีว่าหายกัน เราไม่อยกาจะบอกว่า ยาที่ว่าตอนนี้หายแล้ว ไม่มีแล้ว มันมไ่มีแล้วจริง ๆ จะบอกว่าแบบไหน เท่านไหน ก็ต้องการบอกว่าเราเองก็ต้องการแบนี่้เลย อิอ  เราว่ามานั่งอ่านดูนะครับ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>