ที่เราได้ถามน้อง ๆ ว่า ตัวเองต้องการไหม สิวผด

ทีเราได้ถามตัวเองมาโดยตลอดว่า เราเองได้ ทำานที่นี่ไหม หรือว่าสิวหายได้ เพราะว่าอะไร เราว่าไม่น่าจะหาทางออกได้เลยนะคับ ผมเป้นคนไทยคนแรก ๆ ที่จะบอกว่า สิวต่า งๆ มันหายได้เองเลยไหม หรือว่า จะต้องหาวิธีต่าง ๆมากกว่านี้ มันก็ต้องหาตัว ช่วยตัวเองมากกว่านี้ นะครับ มันเป็นไปได้ไหม หรือว่า ของ ทั้งหมดนี้ มันออกมาเอง สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>