รักษาสิว จะต้องการแบบนี้เลยไหม

รักษาสิว เราไม่คิดว่า เราจะต้องการมาแบบนี้นะครับ มาตจามอ่าจบทความเลย รักษาสิว ควรที่จะซื้อผักที่ขายตามฤดูกาลเพราะจะได้ห่างไกลจากสารเร่งการเจริญเติบโต
๒.ควรเลือกซื้อผักที่มีสภาพเป็นรูพรุนบ้างเพราะถึงแม้ว่ามันจะมีสภาพที่ไม่สวยแต่ก็สามารถมั่นใจได้ว่าผักชนิดนี้ให้สารเคมีในปริมาณที่น้อย
น้อง ๆ ว่าอย่างไรบ้างคัรบ มาอ่านนะครับ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>