รักษาสิว ที่น้อง ๆ จะต้องการความสุข

รักษาสิว ที่รน้อง ๆ จะต้องการความสุขต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเอง ตามความคิดต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะมาบอกว่าความสุข ต่าง ๆมันไม่มีทาออกมเาพื่อให้ได้ รับทางออกมากกว่านี้นะครับผมเองไม่คิดว่าเราเองมทำงานได้เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>