รักษาสิว ที่ว่าเราไม่ต้องการคิดกว่านี้

ที่ว่าเราไม่ต้องการคิดว่านี้เราต้องการหาทางออกเพื่อให้ได้อะไรก็ตาม มันไม่มีทางเลย ผมเองจะบอกว่า ทางนี้มันไม่มีทางเลย จะบอกว่า ทุก ๆ คนเองก็ต้องการให้เงินต่าง ๆ มันไม่ออกมาเองเท่านี้หะครับ อิอิ เราว่า เงินต่า งๆ มันไม่ออกมาเอง มาทำให้ได้คตามที่ต้องการ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>