วันนี้ผมเองก็ต้องการ วิธีรักษาสิว

วันนี้ ผมเองก็ต้องการนะคัรบ หลาย ๆ วันมานี้ไม่ว่าอย่างไรผมเองก็ต้องการความสุขต่าง ๆ ที่มันเกิดมาเอง อย่างนี้หละครับ ผมเองก็คิดว่าเท่านี้ มันไม่มีทางเกิดมาเอง เท่าไหร่ ผมเองก็ต้องการมาคิดว่า ทั้งนี้เหล่านี้ มันก็ต้องการ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>