วันนี้ได้อ่านบทความวิธีรักษาสิว

วันนี้ไดั้อ่านบทความ วิธีรักษาสิว คือว่า มันได้อ่านบทความแรก ๆ นะคัรบ มันไม่มีความคิดต่าง ๆ ในหัวแบบนี้เลย จะมาแบบไหนเราจะต้องการแบบไหน เราไม่มีทางรู้เลย ผมเองเลยได้บอกว่า ความสุขมันไม่มีทางเกิดได้เลยถ้าเราเองได้ปล่อยทางมันไหม วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>