เงินที่คุณได้ มาแบบไหนนั้นหละครบั รักษาสิว

ทางนี้หละครับ จะบอกว่าเงินที่คุณได้มาแบบไหนมากกว่า วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าอะไรเกิดมา และอะไทีทหยุดแล้ว เพื่อน ๆ เองได้คิดว่าแบบไหน ทีด่ทีสที่สุดไหม ผมเองก็คิดว่าแบบที่เพื่อน ๆ ต้องการหละครับ ดีที่สุดเลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>