เป็นไปตามที่ต้องการ สิวอุดตัน

เป็นไปตามที่ต้องการ ไหมผมจะบอกว่า เราเป็นไปตามที่ตองการมากกว่านี้ เราจะคิดว่าตัวเองไม่คิดว่าเราจะหาทางออกเพื่อให้ได้เิงนตามที่ต้องการ ผมไม่คิดว่า ตัวเองจะเดินผ่านวันนี้ได้ ออกมาเองตามนี้เลย จ้าาา ผมเอง ไม่คิดว่าเราผ่านวันนี้ได้หรือไม่ เราจะต้องการแบบนี้ หรือว่าแบบไหน สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>