aloe gel ทำให้คุณเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้อย่างแน่นอน aloe gel นั้นจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลเป็นจำนวนมากและน้ำตาลที่ได้จากน้ำอัดลมนิเหละที่จะทำให้คุณอ้วนขึ้นเป็นหมูตอนได้อย่างไม่ต้องสงสัยและที่สำคัญยังทำให้คุณมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้อีกด้วยนะ aloe gel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>